دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی

 مدیر گروه
دکتر محمدرضا مبهوت
مدیر گروه
35230690-134
 کارشناس گروه
آمنه صابر
کارشناس گروه
35230690-122
 معرفی گروه مهندسی شهرسازی
 معرفی رشته های تحصیلی
جهت معرفی هر رشته تحصیلی بر روی آن کلیک فرمایید.
 رشته های تحصیلی
جهت دریافت چارت درسی هر رشته تحصیلی بر روی آن کلیک فرمایید.
  هیات علمی

دکترسیدمهدی مداحی

دکتری

رئیس دانشکده معماری و شهرسازی

مهندس مجید یزدانی

دانشجو دکتری

عضو هیات علمی و مدیر گروه معماری

مهندس شاداب مباشری

کارشناس ارشد

عضو هیات علمی

مهندس علی توکلی فر

کارشناس ارشد

عضو هیات علمی

مهندس گلناز مشرقی

کارشناس ارشد

عضو هیات علمی

مهندس سیداحسان‌الدین صیادی

کارشناس ارشد

عضو هیات علمی

 اساتید مدعو برگزیده

دکتر محمدرضا اخوان

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

دکتر محمد هادی مهدی نیا

دکتری شهرسازی و رئیس کمیته عمران شورای شهر مشهد

دکتر حسین حاتمی نژاد

دانشیار دانشگاه تهران

دکتر محمدرضا حسین نژاد

دکتری برنامه ریزی شهری

دکتر سعید رضوانی کاخکی

دکتری برنامه ریزی شهری

مهندس محمد دوغابی

دانشجوی دکتری

مهندس مانی حاذقی

دانشجوی دکتری

مهندس صادق رحیمی

دانشجوی دکتری

مهندس احسان حسنی

دانشجوی دکتری