لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...

لیست دروس مجازی روز چهارشنبه 99/03/07

لیست دروس روز چهارشنبه 99/03/07 (هفته یازدهم آموزشی) که فایل مجازی آن در سایت مربوطه قرار گرفته است

دانشجویان میتوانند دروسی که در سایت www.b2n.ir/khi-rec آپلود شده را دریافت نمایند

 

 کلاسهای روز چهار شنبه   
گروه آموزشی نام درس نام استاد هفته یازدهم
وضعیت آپلود در سایت
گروه تربیت بدنی روانشناسی کودک و نوجوان الهام ناصری کنسل
مبانی تربیت بدنی محمد خندانی مقدم کنسل
کلیات روش و فنون تدریس صادق عباسیان کنسل
فیزیولوژی انسان صادق عباسیان کنسل
فیزیولوژی انسان توحید مبهوت مقدم آپلود شده
دو و میدانی پیام عباسیان مهر کنسل
عمران مکانیک خاک و پی هانیه حداد آپلود شده
استاتیک ابراهیم علامتیان آپلود شده
دینامیک * جواد محسنی موسوی کنسل
تحلیل سازه2 اسفندیار صنعی کنسل
مکانیک سیالات ابراهیم علامتیان آپلود شده
هیدرولوژی مهندسی حامد گازرانی کنسل
آبهای زیرزمینی سهیل ودایع خیری کنسل
سازه های بنایی شهرام اسفهبدی آپلود شده
کاربرد کامپیوتر در عمران محمدامین پردل آپلود شده
مباحث ویژه طیبه مناقبی کنسل
ارزیابی اثرات زیست محیطی سیدناصر باشی آنلاین
روشهای عددی در محیط زیست ابراهیم علامتیان آنلاین
دینامیک پیشرفته سیامک گل نرگسی آنلاین
متره و براورد پروژه محمد هادیان آپلود شده
تحلیل خطر سیامک گل نرگسی آپلود شده
فیزیک سنجش از دور محمدرضا مباشری آپلود شده
فتوگرامتری فضه پورخاک آپلود شده
علوم پایه فارسی زهره شوریده دل کنسل
فارسی  حسین بهرامی آپلود شده
معادلات  حسن غیوررمزی آپلود شده
ریاضی عمومی2 ملیحه عبدالباقی آپلود شده
آمار و احتمالات الهه ترکا آپلود شده
محاسبات عددی سارا خزاعی آپلود شده
محاسبات عددی علی کتابداری آپلود شده
گروه برق و مهندسی پزشکی زبان تخصصی شهریار سلمانی آپلود شده
اصول و کلیات مدیریت بهداشتی محدثه هدایت زاده آپلود شده
مدیریت خدمات بهداشتی خلیل تقوی آپلود شده
حفاظت الکتریکی امیر ضیافتی آپلود شده
کنترل خطی الیاس مزروعی آپلود شده
الکترومغناطیس نوشین فیض آپلود شده
گروه معارف اندیشه اسلامی1 محمدمهدی پاکدل آپلود شده
اندیشه اسلامی2 حسین ذبیحی آپلود شده
اندیشه اسلامی2 محمدمهدی پاکدل آپلود شده
تاریخ تحلیلی صدراسلام جاهد آپلود شده
گروه کامپیوتر ریاضیات گسسته بهرام شهابی کنسل
هوش مصنوعی الهام مهدی پور آپلود شده
طراحی الگوریتم الهام مهدی پور آپلود شده
شبکه های کامپیوتری فرناد آهنگری آپلود شده
برنامه نویسی پیشرفته الهام مهدی پور آپلود شده
گروه معماری مدلهای کمی در شهرسازی سعید رضوانی کنسل
حقوق و قوانین شهری علیرضا حسن ابادی کنسل
گرافیک رایانه ای سحر نجاتیان آپلود شده
جامعه شناسی صنعتی علیرضا فتحی آپلود شده
هندسه1 مهسا وطن خواه آپلود شده
مدل سازی2 آزاده عباسی کنسل
کاربرد کامپیوتر شهریار مطلبی آپلود شده
ایستایی 2 سیامک گل نرگسی آپلود شده
تعمیر ونگهداری حامد گازرانی کنسل
معماری اسلامی2 شاداب مباشری آپلود شده
مبانی برنامه ریزی شهری محمدرضا مبهوت کنسل
تحلیل فضای شهری محمدرضا مبهوت آپلود شده
تحلیل فضا و سایت گلناز مشرقی فقط تلگرام
مبانی معماری داخلی گلناز مشرقی فقط تلگرام
سازه های فلزی محمدامین پردل آپلود شده
تنظیم شرایط محیطی مونا گرامی آپلود شده
سمینار معماری داخلی * سیدمهدی مداحی آنلاین
مراتب اجرایی ساختمان سیدمهدی مداحی آنلاین
انسان و محیط محمدرضا مبهوت آنلاین
نقد و تحلیل آثار معماری داخلی گلناز مشرقی آنلاین
قوانین و مقررات پیمان محمد هادیان آنلاین
مدیریت مالی پروژه مداحی-قاسمی آنلاین
فناوری های معماری داخلی مهدی قاسمی آنلاین
سیستم های ساختمانی سیدمهدی مداحی آپلود شده