لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...

لیست دروس مجازی روز پنجشنبه 99/02/18

لیست دروس روز پنجشنبه 99/02/18 (هفته هشتم آموزشی) که فایل مجازی آن در سایت مربوطه قرار گرفته است

دانشجویان میتوانند دروسی که در سایت www.b2n.ir/khi-rec آپلود شده را دریافت نمایند

 

 کلاسهای روز پنجشنبه   
گروه آموزشی نام درس نام استاد هفته هشتم 99/02/18    
وضعیت آپلود در سایت
گروه معماری حکمت معماری در ایران مهرداد قربان زاده آنلاین
برنامه‌ریزی حمل و نقل درون شهری سعید رضوانی‌کاخکی آنلاین
روشهای برنامه ریزی شهری مبهوت-حسین نژاد آنلاین
شیوه های بیان معماری داخلی میرزایی-ملائی آنلاین
فناوری نوین ساخت میثم پورعباس آنلاین
مدیریت تدارکات پروژه مبهوت-سرجمعی آنلاین
طرح معماری داخلی2  گلناز مشرقی فقط تلگرام
روش تحقیق  مریم ابراهیم پور آنلاین
گروه عمران روسازی راه محمدرضا اخوان کنسل
مبانی انتقال و انتشار میثم پورعباس آنلاین
فیزیک سنجش از دور محمدرضا مباشری آنلاین
فتوگرامتری عباس مالیان آنلاین
پردازش رقومی تصاویر سنجش از دور پیمان گلی آنلاین
سیستمهای اطلاعات مدیریت علی محفوظی آنلاین
کاربردهای سنجش از دور در زمین شناسی و پوشش گیاهی محمدرضا مباشری آنلاین
مدیریت کیفیت منابع آب سیدناصر باشی آنلاین
هیدرولیک پیشرفته ابراهیم علامتیان آنلاین
گروه کامپیوتر وب معنایی مهاجرزاده آنلاین