لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...

لیست دروس مجازی روز پنجشنبه 99/02/11

لیست دروس روز پنجشنبه 99/02/11 (هفته هفتم آموزشی) که فایل مجازی آن در سایت مربوطه قرار گرفته است

دانشجویان میتوانند دروسی که در سایت www.b2n.ir/khi-rec آپلود شده را دریافت نمایند

 

 کلاسهای روز پنجشنبه   
گروه آموزشی نام درس نام استاد هفته هفتم 99/02/011    
وضعیت آپلود در سایت
گروه معماری حکمت معماری در ایران مهرداد قربان زاده کنسل
برنامه‌ریزی حمل و نقل درون شهری سعید رضوانی‌کاخکی آپلود شده
روشهای برنامه ریزی شهری مبهوت-حسین نژاد کنسل
شیوه های بیان معماری داخلی میرزایی-ملائی آپلود شده
فناوری نوین ساخت میثم پورعباس کنسل
مدیریت تدارکات پروژه مبهوت-سرجمعی آپلود شده
طرح معماری داخلی2  گلناز مشرقی کنسل
روش تحقیق  مریم ابراهیم پور آپلود شده
گروه عمران روسازی راه محمدرضا اخوان کنسل
مبانی انتقال و انتشار میثم پورعباس کنسل
فیزیک سنجش از دور محمدرضا مباشری آنلاین
فتوگرامتری عباس مالیان آنلاین
پردازش رقومی تصاویر سنجش از دور پیمان گلی کنسل
سیستمهای اطلاعات مدیریت علی محفوظی کنسل
کاربردهای سنجش از دور در زمین شناسی و پوشش گیاهی محمدرضا مباشری آنلاین
مدیریت کیفیت منابع آب سیدناصر باشی آپلود شده
هیدرولیک پیشرفته ابراهیم علامتیان کنسل
گروه کامپیوتر وب معنایی مهاجرزاده آنلاین