لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...

وضعیت کلاسهای کنسلی هفته سوم

گزارش کلاسهای کنسل شده در هفته سوم آموزشی
گروه آموزشی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
نام درس و استاد وضعیت فایل جبرانی نام درس و استاد وضعیت فایل جبرانی نام درس و استاد وضعیت فایل جبرانی نام درس و استاد وضعیت فایل جبرانی نام درس و استاد وضعیت فایل جبرانی نام درس و استاد وضعیت فایل جبرانی
گروه تربیت بدنی                        
عمران     تونل
ذاکری
  دینامیک
محسنی موسوی
  زبان تخصصی
امیر خانی
  دینامیک
محسنی موسوی
     
            تجهیز و اداره کارگاه
روزبه صدری
  آبهای زیرزمینی
سهیل ودایع خیری
آپلود گردید    
            محوطه سازی
محسنی موسوی
  کاربرد کامپیوتر در عمران
محمدامین پردل
     
علوم پایه         ریاضی عمومی و مقدمات آمار
سمیرا نوفرستی
             
        ریاضیات و معماری
ملیحه قربانی
             
گروه برق و مهندسی پزشکی         کنترل صنعتی
محمدرضا اعلمی
  اصول سیستمهای رادیولوژی
امین احسانی
         
            تجزیه و تحلیل سیستمها
جلیل شیرازی
آپلود گردید        
            مخابرات
جلیل شیرازی
آپلود گردید        
گروه کامپیوتر         معماری کامپیوتر
لیلا داودی
آپلود گردید         وب معنایی
مهاجرزاده
 
گروه معارف                 اندیشه اسلامی1
محمدمهدی پاکدل
     
                اندیشه اسلامی2
محمدمهدی پاکدل
     
گروه معماری         معماری جهان
رضوان خسروجردی
  مبانی طراحی صنعتی2
عطیه غلامپور
  حقوق و قوانین شهری
علیرضا حسن آبادی
     
        مواد و روش ساخت2
آزاده عباسی
      جامعه شناسی صنعتی
علیرضا فتحی
آپلود گردید    
                سازه های فلزی
محمدامین پردل
     
                تنظیم شرایط محیطی
مونا گرامی