لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...

لیست دروس مجازی روز پنجشنبه 99/01/21

 

لیست دروس روز پنجشنبه 99/01/21 (هفته چهارم آموزشی) که فایل مجازی آن در سایت مربوطه قرار گرفته است

دانشجویان میتوانند دروسی که در سایت www.b2n.ir/khi-rec آپلود شده را دریافت نمایند

 

 کلاسهای روز پنجشنبه   
گروه آموزشی نام درس نام استاد هفته چهارم   99/01/21
وضعیت آپلود در سایت
گروه معماری حکمت معماری در ایران مهرداد قربان زاده تا 23 فروردین آپلود خواهد شد
برنامه‌ریزی حمل و نقل درون شهری سعید رضوانی‌کاخکی تا 23 فروردین آپلود خواهد شد
روشهای برنامه ریزی شهری مبهوت-حسین نژاد کنسل
شیوه های بیان معماری داخلی میرزایی-ملائی تا 23 فروردین آپلود خواهد شد
فناوری نوین ساخت میثم پورعباس تا 23 فروردین آپلود خواهد شد
مدیریت تدارکات پروژه مبهوت-سرجمعی تا 23 فروردین آپلود خواهد شد
طرح معماری داخلی2  گلناز مشرقی تا 23 فروردین آپلود خواهد شد
روش تحقیق  مریم ابراهیم پور تا 23 فروردین آپلود خواهد شد
گروه عمران روسازی راه محمدرضا اخوان تا 23 فروردین آپلود خواهد شد
مبانی انتقال و انتشار میثم پورعباس تا 23 فروردین آپلود خواهد شد
فیزیک سنجش از دور محمدرضا مباشری آنلاین
فتوگرامتری عباس مالیان آنلاین
پردازش رقومی تصاویر سنجش از دور پیمان گلی تا 23 فروردین آپلود خواهد شد
سیستمهای اطلاعات مدیریت علی محفوظی آپلود شده
کاربردهای سنجش از دور در زمین شناسی و پوشش گیاهی محمدرضا مباشری آنلاین
مدیریت کیفیت منابع آب سیدناصر باشی تا 23 فروردین آپلود خواهد شد
هیدرولیک پیشرفته ابراهیم علامتیان آپلود شده
گروه کامپیوتر وب معنایی مهاجرزاده کنسل