لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...

لیست دروس مجازی روز چهارشنبه 99/01/20

 

لیست دروس روز چهارشنبه 99/01/20 (هفته چهارم آموزشی) که فایل مجازی آن در سایت مربوطه قرار گرفته است

دانشجویان میتوانند دروسی که در سایت www.b2n.ir/khi-rec آپلود شده را دریافت نمایند

 

 کلاسهای روز چهار شنبه   
گروه آموزشی نام درس نام استاد  
وضعیت آپلود در سایت
گروه تربیت بدنی روانشناسی کودک و نوجوان الهام ناصری تا 23 فروردین آپلود خواهد شد
مبانی تربیت بدنی محمد خندانی مقدم آپلود شده
کلیات روش و فنون تدریس صادق عباسیان تا 23 فروردین آپلود خواهد شد
فیزیولوژی انسان صادق عباسیان تا 23 فروردین آپلود خواهد شد
فیزیولوژی انسان توحید مبهوت مقدم آپلود شده
دو و میدانی پیام عباسیان مهر تا 23 فروردین آپلود خواهد شد
عمران مکانیک خاک و پی هانیه حداد تا 23 فروردین آپلود خواهد شد
استاتیک ابراهیم علامتیان آپلود شده
دینامیک جواد محسنی موسوی کنسل
تحلیل سازه2 اسفندیار صنعی تا 23 فروردین آپلود خواهد شد
مکانیک سیالات ابراهیم علامتیان آپلود شده
هیدرولوژی مهندسی حامد گازرانی آپلود شده
آبهای زیرزمینی سهیل ودایع خیری تا 23 فروردین آپلود خواهد شد
سازه های بنایی شهرام اسفهبدی تا 23 فروردین آپلود خواهد شد
کاربرد کامپیوتر در عمران محمدامین پردل آپلود شده
مباحث ویژه طیبه مناقبی آنلاین
ارزیابی اثرات زیست محیطی سیدناصر باشی تا 23 فروردین آپلود خواهد شد
روشهای عددی در محیط زیست ابراهیم علامتیان تا 23 فروردین آپلود خواهد شد
دینامیک پیشرفته سیامک گل نرگسی تا 23 فروردین آپلود خواهد شد
متره و براورد پروژه محمد هادیان آپلود شده
تحلیل خطر سیامک گل نرگسی تا 23 فروردین آپلود خواهد شد
فیزیک سنجش از دور محمدرضا مباشری آنلاین
فتوگرامتری فضه پورخاک تا 23 فروردین آپلود خواهد شد
علوم پایه فارسی زهره شوریده دل تا 23 فروردین آپلود خواهد شد
فارسی  حسین بهرامی تا 23 فروردین آپلود خواهد شد
معادلات  حسن غیوررمزی آپلود شده
ریاضی عمومی2 ملیحه عبدالباقی آپلود شده
آمار و احتمالات الهه ترکا آپلود شده
محاسبات عددی سارا خزاعی آپلود شده
محاسبات عددی علی کتابداری تا 23 فروردین آپلود خواهد شد
گروه برق و مهندسی پزشکی زبان تخصصی شهریار سلمانی تا 23 فروردین آپلود خواهد شد
اصول و کلیات مدیریت بهداشتی محدثه هدایت زاده تا 23 فروردین آپلود خواهد شد
مدیریت خدمات بهداشتی خلیل تقوی آپلود شده
حفاظت الکتریکی امیر ضیافتی تا 23 فروردین آپلود خواهد شد
کنترل خطی الیاس مزروعی تا 23 فروردین آپلود خواهد شد
الکترومغناطیس نوشین فیض تا 23 فروردین آپلود خواهد شد
گروه معارف اندیشه اسلامی1 محمدمهدی پاکدل کنسل
اندیشه اسلامی2 حسین ذبیحی تا 23 فروردین آپلود خواهد شد
اندیشه اسلامی2 محمدمهدی پاکدل کنسل
تاریخ تحلیلی صدراسلام جاهد آپلود شده
گروه کامپیوتر ریاضیات گسسته بهرام شهابی تا 23 فروردین آپلود خواهد شد
هوش مصنوعی الهام مهدی پور تا 23 فروردین آپلود خواهد شد
طراحی الگوریتم الهام مهدی پور تا 23 فروردین آپلود خواهد شد
شبکه های کامپیوتری فرناد آهنگری آپلود شده
برنامه نویسی پیشرفته الهام مهدی پور تا 23 فروردین آپلود خواهد شد
گروه معماری مدلهای کمی در شهرسازی سعید رضوانی تا 23 فروردین آپلود خواهد شد
حقوق و قوانین شهری علیرضا حسن ابادی تا 23 فروردین آپلود خواهد شد
گرافیک رایانه ای سحر نجاتیان آپلود شده
جامعه شناسی صنعتی علیرضا فتحی آپلود شده
هندسه1 مهسا وطن خواه آپلود شده
مدل سازی2 آزاده عباسی آپلود شده
کاربرد کامپیوتر شهریار مطلبی آپلود شده
ایستایی 2 سیامک گل نرگسی آپلود شده
تعمیر ونگهداری حامد گازرانی آپلود شده
معماری اسلامی2 شاداب مباشری آپلود شده
مبانی برنامه ریزی شهری محمدرضا مبهوت تا 22 فروردین آپلود خواهد شد
تحلیل فضای شهری محمدرضا مبهوت آپلود شده
تحلیل فضا و سایت گلناز مشرقی آپلود شده
مبانی معماری داخلی گلناز مشرقی آپلود شده
سازه های فلزی محمدامین پردل تا 22 فروردین آپلود خواهد شد
تنظیم شرایط محیطی مونا گرامی آپلود شده
سمینار معماری داخلی * سیدمهدی مداحی هفته درمیان فرد
مراتب اجرایی ساختمان سیدمهدی مداحی آپلود شده
انسان و محیط محمدرضا مبهوت تا 22 فروردین آپلود خواهد شد
نقد و تحلیل آثار معماری داخلی گلناز مشرقی تلگرامی-هماهنگی با مدیرگروه
قوانین و مقررات پیمان محمد هادیان آپلود شده
مدیریت مالی پروژه مداحی-قاسمی آپلود شده
فناوری های معماری داخلی مهدی قاسمی آپلود شده
سیستم های ساختمانی سیدمهدی مداحی آپلود شده