لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...

لیست دروس مجازی روز پنجشنبه 99/01/14

لیست دروس روز پنجشنبه 99/01/14 (هفته سوم آموزشی) که فایل مجازی آن در سایت مربوطه قرار گرفته است

دانشجویان میتوانند دروسی که در سایت www.b2n.ir/khi-rec آپلود شده را دریافت نمایند

 

 کلاسهای روز پنجشنبه 99/01/14
گروه آموزشی نام درس نام استاد وضعیت آپلود در سایت
گروه معماری حکمت معماری در ایران مهرداد قربان زاده آپلود خواهد شد
برنامه‌ریزی حمل و نقل درون شهری سعید رضوانی‌کاخکی آپلود شده
روشهای برنامه ریزی شهری مبهوت-حسین نژاد آپلود خواهد شد
شیوه های بیان معماری داخلی میرزایی-ملائی آپلود شده
فناوری نوین ساخت میثم پورعباس آپلود شده
مدیریت تدارکات پروژه مبهوت-سرجمعی آپلود شده
روش تحقیق  مریم ابراهیم پور آپلود شده
گروه عمران روسازی راه محمدرضا اخوان آپلود شده
مبانی انتقال و انتشار میثم پورعباس آپلود شده
فیزیک سنجش از دور محمدرضا مباشری آنلاین
فتوگرامتری عباس مالیان آنلاین
پردازش رقومی تصاویر سنجش از دور پیمان گلی آپلود شده
سیستمهای اطلاعات مدیریت علی محفوظی آپلود شده
کاربردهای سنجش از دور در زمین شناسی و پوشش گیاهی محمدرضا مباشری آنلاین
مدیریت کیفیت منابع آب سیدناصر باشی آپلود شده
هیدرولیک پیشرفته ابراهیم علامتیان آپلود شده
گروه کامپیوتر وب معنایی مهاجرزاده کنسل