لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...

معارف

 

دانشجویان در صورت داشتن هرگونه سوال درسی میتوانند از طریق آدرس های ذیل با استاد ارتباط برقرار نمایند؛
 
ردیف  نام و نام خانوادگی ایمیل ایدی تلگرام شماره تماس
1 علیرضا عبدالهی   @dr_abdollahii  
2 محمد موسوی پور   @mousavipour54  
3 مصطفی رجائی پور mostafarajae@yahoo.com @mostafarajaeepoor  
4 محمدرضا رنگ آمیز m.rangamiz1366@gmail.com @M_toosy 9153050764
5 محمدمهدی مافی نژاد   @mafinezhad 9155051930
6 محسن رجائی پور Mrp.pedram@gmail.com @Mrp.110  
7 رضا آذریان     ۹۱۵۳۲۹۰۶۹۱
8 علی اکبر زرگران     ۹۱۵۹۰۹۶۶۷۳
9 عزیز جاهد     9155083893
10 محمدهادی رجائی پور   @mahdihord  
11 موسی الرضا تنهایی MR.tanhaie@gmail.com    
12 ابوالفضل آژند     9155829021
13 مهدی راشدی     09910133672 فقط در ساعت 21 الی 23 تماس حاصل فرمایید
14 رضائیان     9151104585