دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 مدیر گروه
مهندس هوبخت عطاران
مدیر گروه
35230690-106
 کارشناس گروه
مهندس نازیا عباسی
کارشناس گروه
35230690-138
 معرفی گروه کامپیوتر
گروه كامپيوتر كار خود را با پذيرش دانشجو در مقطع كارداني نرم افزار در بهمن 1384 آغاز كرد. در مهرماه 1385 پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ناپيوسته در رشته نرم افزار كامپيوتر انجام شد و سپس در نيمسال اول 1388 موفق به پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي نا پيوسته سخت افزار شد
 هیات علمی

دکتر پیمان گلی

دکتری

رئیس دانشکده برق و کامپیوتر

مهندس بهاره مباشری

دانشجوی دکتری

عضو هیات علمی

مهندس الهام مهدی پور

دانشجوی دکتری

عضو هیات علمی

مهندس هوبخت عطاران

دانشجوی دکتری

عضو هیات علمی

مهندس الیاس مزروعی‌راد

دانشجوی دکتری

عضو هیات علمی

 اساتید گروه

مهندس فرناد آهنگری

دانشجوی دکتری

عضو هییت علمی دانشگاه فردوسی

تخصص:شبکه های کامپیوتری – انتقال داده – IOT

دکتر رضا کامل

دکتری

عضو هیئت علمی دانشگاه مشهد

تخصص: شبکه های کامپیوتری – الگوریتم های زیستی

دکتر مهرداد جلالی

دکتری

عضو هیئت علمی دانشگاه مشهد

تخصص: داده کاوی – وب معنایی

دکتر حسن راعی

دکتری

عضو هیئت علمی دانشگاه مشهد

تخصص: شبکه های حسگر بی سیم

مهندس حسن شاکری

دکتری

عضو هیئت علمی دانشگاه مشهد

تخصص: امنیت سیستمهای کامپیوتری

دکتر رضا قائمی

دکتری

عضو هیئت علمی دانشگاه قوچان

تخصص: هوش مصنوعی – محاسبات نرم – داده کاوی