سخنرانی و کارگاهای در حال برگزاری ------------- دریافت کارت ورود به رویدادها--------------------------


عنوان : کارگاه آشنایی با برنامه نویسی تجاری
نام استاد: دکتر هوبخت عطاران
مهلت ثبت نام : 01 شهریور 1401
هزینه : 600000 ریال
ثبت نام