گروه تربیت بدنی

 مدیر گروه
دکتر صادق عباسیان
مدیر گروه
35230690-155
 کارشناس گروه
وحید نجفی
کارشناس گروه
35230690-120
 معرفی گروه تربیت بدنی
 معرفی رشته های تحصیلی
جهت معرفی هر رشته تحصیلی بر روی آن کلیک فرمایید.
 اساتید گروه

مهدی صفری

دانشجوی دکتری

هاشم خدادادی

دانشجوی دکتری

شهاب الدین طهماسبی

دانشجوی دکتری

معین ظریف

دانشجوی دکتری