اطلاعيه پذيرش دانشجو بدون آزمون استعداد های درخشان جهت ورود به مقطع کارشناسی ارشد

 

اطلاعيه پذيرش دانشجو بدون آزمون استعداد های درخشان جهت ورود به مقطع کارشناسی ارشد سال تحصيلی1401-1400

موسسه آموزش عالی خاوران به منظور جذب برگزيدگان علمي و مستعد مقطع كارشناسي پيوسته دانشگاه ها و مؤسسه هاي آموزش عالي كشور، بر اساس «آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان جهت ورود به دوره كارشناسي ارشد» در 10رشته كارشناسی ارشد ناپيوسته به شرح ذيل اقدام به پذيرش دانشجو(بدون آزمون)مي نمايد.

الف: رشته های تحصيلی

 

 1. فیزیولوژی  ورزشی  کاربردی
 2. مهندسی  کامپیوتر  نرم  افزار
 3. مهندسی  عمران  گرایش  مهندسی  و  مدیریت  ساخت
 4. مهندسی  عمران  گرایش  مهندسی  محیط  زیست
 5. مهندسی  نقشه  برداری  سنجش  از  راه  دور
 6. مهندسی  عمران  گرایش  سازه
 7. مدیریت  پروژه  و  ساخت
 8. مهندسی  معماری
 9. معماری  داخلی
 10. برنامه  ریزی  شهری

ب:شرايط پذيرش

شرايط عمومي: دارا بودن صلاحيت عمومي جهت ادامه تحصيل مطابق با دفترچه  راهنمای ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد

شرايط اختصاصي:

 1. دانشجويان كارشناسي پيوسته ورودی 96 مشمول تسهيلات اين آيين نامه مي باشند.
 2. حداكثر طي 8 نيمسال فارغ التحصيل شوند )تعداد نيمسال ها شامل ترم تابستاني نمي شود.(
 3. تا پايان نيمسال ششم، حداقل سه چهارم واحدهاي درسي را گذرانده باشند .
 4. تا پايان نيمسال ششم و با گذراندن سه چهارم از واحدهاي كل دوره جزء پانزده درصد برتر دانشجويان هم ورودي  و هم رشته خود باشند .
 5. چنانچه پانزده درصد برتر دانشجويان حائز شرايط اين ماده به دليل انصراف يا عدم تقاضا، از تسهيلات مربوطه استفاده نکردند و ظرفيت پذيرش بدون آزمون دوره كارشناسي ارشد رشته اي تکميل نشد، دانشگاه مجاز به جايگزيني صرفاً ده درصد بعدي از دانشجويان موسسه آموزش عالی خاوران  با اولويت رتبه متقاضيان در آن رشته مي باشد .
 6. تنها دانشجويان كارشناسي پيوسته مي توانند براي پذيرش بدون آزمون اقدام كنند .
 7. دانشجويان دوره كارشناسي پيوسته ورودی 97 كه در طول شش نيمسال تحصيلي فارغ التحصيل شوند و به لحاظ ميانگين كل در مقايسه با ميانگين كل هشت نيمسالِ دانشجويان هم رشته و غير هم ورودي خود )ورودي سال قبل(جزء پانزده درصد برتر باشند؛ نيز مي توانند از اين تسهيلات استفاده نمايند .
 8. پذيرفته شدگان با سوابق تحصيلی در مقطع كارشناسی پيوسته ، مشمول اين آيين نامه برای اخذ پذيرش بدون آزمون در مقطع كارشناسی ارشد نمی باشند.

نكات مهم

 • دانشجويان متقاضي مي بايست حداكثر تا تاريخ 31/06/1400 فارغ التحصيل شوند، در غير اين صورت، پذيرش آنان لغو خواهد شد.
 • پذيرش براي سال تحصيلي بلافاصله پس از دانش آموختگي و صرفاً براي يك بار امکانپذير است.
 • تغيير رشته يا دانشگاه محل تحصيل افراد پذيرفته شده امکانپذير نيست.-هر دانشجو صرفا مي تواند نسبت به اخذ پذيرش نهايي از يك دانشگاه اقدام نمايد.
 • استفاده از تسهيلات بدون آزمون مختص دانشجويان ايراني است.
 • در هر زمان (حتي زمان فارغ التحصيلي) مشخص گردد كه فرد پذيرش شده ،فاقد شرايط آيين نامه هاي مربوطه بوده و يا داراي نقص مدارك باشد، پذيرش وي لغو و عواقب ناشي از آن بر عهده متقاضي خواهد بود.
 • پذيرش نهايي داوطلبان پس از موافقت اوليه دانشگاه منوط به تاييد سازمان سنجش آموزش كشور و هيئت گزينش دانشجو (صلاحيت عمومي) خواهد بود.

ج:نحوه درخواست

متقاضیان واجد شرایط  موسسه آموزش عالی خاوران  از تاریخ 17/06/1400 لغایت 25/06/1400 میتوانند درخواست خود را  به آموزش ارائه دهد .

لازم به یادآوریست تکمیل درخواست ثبت نام به منزله پذیرش قطعی نبوده و متقاضی بایستی نتیجه درخواست خود را از اداره آموزش پیگیری نماید.

 مدارک مورد نیاز:

 • معرفي نامه از دانشگاه محل تحصيل مقطع كارشناسي
 • يك قطعه عکس
 • تصوير كارت ملي پشت و رو
 • تصوير همه صفحات شناسنامه
 • ريز نمرات دوره كارشناسي
 • پرکردن فرم تقاضای ثبت نام استعداد درخشان

اداره آموزش