لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...

لیست دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی ارشد - رشته مهندسی نقشه برداری- سنجش از دور

لیست دانشجویان ممتاز کارشناسی ارشد در پايان نيمسال دوم 98-97

 

رشته مهندسی نقشه برداری- سنجش از دور مقطع کارشناسی ارشد ورودي 1397
ردیف شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی رشته مقطع واحد های ترم جاری تعداد واحد اخذ شده تعداد واحد پذیرفته شده معدل نیمسال تحصیلی شامل تخفيف شهريه ثابت
1 9715340024 عابدخراسانی ابوالفضل مهندسی نقشه برداری- سنجش از دور کارشناسی ارشد 6 14 14 18.16 می شود
2 9715340030 عباسی امین مهندسی نقشه برداری- سنجش از دور کارشناسی ارشد 6 14 14 18.14 می شود
3 9715340013 هادیان فخرداود علی مهندسی نقشه برداری- سنجش از دور کارشناسی ارشد 0 11 8 17.88 نمی شود