لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...

لیست دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی ارشد - رشته مهندسی عمران- آب و سازه های هیدرولیکی

لیست دانشجویان ممتاز کارشناسی ارشد در پايان نيمسال دوم 98-97

 

رشته مهندسی عمران- آب و سازه های هیدرولیکی مقطع کارشناسی ارشد ورودي 1396
ردیف شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی رشته مقطع واحد های ترم جاری تعداد واحد اخذ شده تعداد واحد پذیرفته شده معدل نیمسال تحصیلی شامل تخفيف شهريه ثابت
1 9615350045 طاهری علی مهندسی عمران- مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی کارشناسی ارشد 6 9 3 20 نمی شود
2 9625670001 رسولی سیده مرضیه مهندسی عمران- آب و سازه‌های هیدرولیکی کارشناسی ارشد 6 9 3 19.5 نمی شود
3 9625670015 صداقتی ایوری رضا مهندسی عمران- آب و سازه‌های هیدرولیکی کارشناسی ارشد 6 9 3 18.5 نمی شود

 

رشته مهندسی عمران- آب و سازه های هیدرولیکی مقطع کارشناسی ارشد ورودي 1397
ردیف شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی رشته مقطع واحد های ترم جاری تعداد واحد اخذ شده تعداد واحد پذیرفته شده معدل نیمسال تحصیلی شامل تخفيف شهريه ثابت
1 9715670005 هوشمند سیدفرید مهندسی عمران- آب و سازه‌های هیدرولیکی کارشناسی ارشد 11 9 9 16.83 نمی شود