لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...

لیست دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی ارشد - رشته برنامه ریزی شهری

لیست دانشجویان ممتاز کارشناسی ارشد در پايان نيمسال دوم 98-97

 

رشته برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد ورودي 1396
ردیف شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی رشته مقطع واحد های ترم جاری تعداد واحد اخذ شده تعداد واحد پذیرفته شده معدل نیمسال تحصیلی شامل تخفيف شهريه ثابت
1 9615460009 شرعی فریمان الناز برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد 6 8 2 18 نمی شود
2 9625460102 رجب زاده لیلا برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد 11 11 7 17.14 نمی شود

 

رشته برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد ورودي 1397
ردیف شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی رشته مقطع واحد های ترم جاری تعداد واحد اخذ شده تعداد واحد پذیرفته شده معدل نیمسال تحصیلی شامل تخفيف شهريه ثابت
1 9715460022 اقایی کماچالی محبوبه برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد 7 11 11 19.32 می شود
2 9715460025 سهرابی مریم برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد 7 11 11 19.14 می شود
3 9715460001 پورحامد پگاه برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد 13 13 11 18.36 نمی شود