لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...

بازدید هیأت محترم نظارت، ارزيابي و تضمين کيفيت علوم، تحقيقات و فناوري خراسان رضوي از موسسه

روز شنبه مورخ 1398/09/09 جناب آقای دکتر جعفری دبیر محترم هیأت محترم نظارت، ارزيابي و تضمين کيفيت علوم، تحقيقات و فناوري خراسان رضوي  و هیأت همراه از این موسسه بازدید خواهند نمود.