لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...

کامپیوتر،مهندسی پزشکی و برق - اطلاعیه کنسلی ، جبرانی کلاس ها

کامپیوتر،مهندسی پزشکی و برق - اطلاعیه کنسلی ، جبرانی کلاس ها 

با توجه به قطع شدن شبکه های مجازی تا اطلاع ثانویه از این محل اطلاعیه کنسلی ، جبرانی کلاس ها بارگذاری میگردد.