لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...

معارف - اطلاعیه کنسلی ، جبرانی کلاس ها

معارف - اطلاعیه کنسلی ، جبرانی کلاس ها 

با توجه به قطع شدن شبکه های مجازی تا اطلاع ثانویه از این محل اطلاعیه کنسلی ، جبرانی کلاس ها بارگذاری میگردد.

 

📣 #معارف
#جبرانی✅
📚آیین زندگی ( کد دوشنبه ها ساعت 8)
🎓استاد محمدرضا رنگ آمیز طوسی
⏰یکشنبه #10آذر_ماه ساعت 10 برگزار می گردد.
#هفته_دهم_آموزشی
#هفته_زوج
 
📣 #معارف
#جبرانی✅
📚آیین زندگی ( کد دوشنبه ها ساعت 12)
🎓استاد محمدرضا رنگ آمیز طوسی
⏰سه شنبه #5آذر_ماه ساعت 12  در محل کلاس 51 برگزار می گردد.
#هفته_دهم_آموزشی
#هفته_زوج
 
📣 #معارف
#جبرانی✅
📚آیین زندگی ( کد دوشنبه ها ساعت 10)
🎓استاد محمدرضا رنگ آمیز طوسی
⏰یکشنبه #10آذر_ماه ساعت 12  در محل کلاس 51 برگزار می گردد.
#هفته_دهم_آموزشی
#هفته_زوج