لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...

علوم ورزشی و تربیت بدنی - اطلاعیه کنسلی ، جبرانی کلاس ها

علوم ورزشی و تربیت بدنی - اطلاعیه کنسلی ، جبرانی کلاس ها 

با توجه به قطع شدن شبکه های مجازی تا اطلاع ثانویه از این محل اطلاعیه کنسلی ، جبرانی کلاس ها بارگذاری میگردد.

 

📣 #تربیت_بدنی 
#اطلاعیه
📚آسیب شناسی
🎓استاد مهدی صفری
⏰دوشنبه #4آذر_ماه ساعت 12 با نیم ساعت تاخیر  برگزار می گردد.
#هفته_دهم_آموزشی
#هفته_زوج
📣 #عمومي #تربیت_بدنی
#کنسلی❌
📚فیزیک 
🎓استاد طیبه صنعتگر
⏰شنبه #4آذر_ماه ساعت 14  برگزار نمی گردد.
#هفته_دهم_آموزشی
 
📣 #تربیت_بدنی  _عمومی
#کنسلی ❌
📚تربیت بدنی
🎓استاد میلاد گودرزی
⏰یک شنبه #3آذر_ماه برگزار نمی گردد.
#هفته_دهم_آموزشی
#هفته_زوج