لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...

اطلاعیه کنسلی ، جبرانی کلاس ها

#علوم_پایه

#کنسلی

📚ریاضیات و آمار
🎓استادحامد طاهرزاده
شنبه #2آذر_ماه برگزار نمی گردد.
#هفته_دهم_آموزشی
#هفته_زوج

تربیت بدنی

#اطلاعیه

📚کلاسهای 
🎓استاد بابک مصطفی فرخانی
یکشنبه#3آذر_ماه 15 دقیقه زودتر (ساعت 13:45 و 15:45 )برگزار می گردد.
#هفته_دهم_آموزشی

#مهندسی_پزشکی

#میانترم

📚گزارش نویسی فنی
🎓استاد سیدابراهیم سیدزاده
چهارشنبه #20آذر_ماه ساعت 18برگزار می گردد.
#هفته_نهم_آموزشی

#سنجش_از_دور

#عمران

#کنسلی

📚سمینار
🎓استاد محمدرضا مباشری
پنجشنبه #30آبان_ماه ساعت 12برگزار نمی گردد.
#هفته_نهم_آموزشی
#هفته_فرد

#علوم_پایه

#کنسلی

📚فیزیک پیش
🎓استاد سمانه ارباب
پنجشنبه #30آبان_ماه برگزار نمی گردد.
#هفته_نهم_آموزشی
#هفته_فرد

#تربیت_بدنی

#اطلاعیه
📚 آمادگی جسمانی
🎓استاد سعادتی فر
دانشجویان کد روز شنبه ها ساعت ۱۱ فردا پنجشنبه #۳۰آبان_ماه درمحل سالن میثاق ساعت ۸  برگزار می گردد.
#هفته_نهم_آموزشی
#هفته_فرد

 

#علوم_پایه

#کنسلی

📚فیزیک 
🎓استاد طیبه صنعتگر
چهارشنبه #29آبان_ماه برگزار نمی گردد.
#هفته_نهم_آموزشی
#هفته_فرد

#کامپیوتر

#اکنسلی

📚کلاسهای 
🎓استاد فرشته رازقی
چهارشنبه #29آبان_ماه برگزار نمی گردد.
#هفته_نهم_آموزشی
#هفته_فرد
 

به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی وام دانشجویی می رساند مهلت ثبت نام وام تا تاریخ 98/09/25 تمدید گردیده است. با مراجعه به سایت www.bp.swf.ir نسبت به ثبت تقاضای وام اقدام نمایند. 

#علوم_پایه
#جبرانی
📚 زبان پیش
🎓استاد سعیده حقیقی
چهارشنبه #29آبان_ماه ساعت16 در محل کلاس 503 برگزار می گردد.
#هفته_نهم_آموزشی
#هفته_فرد

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد
کلیه دانشجویانی که به مرحله پایان نامه رسیده اند، می بایست برای ارتباط با اساتید راهنما و مشاور هرچه سریعتر به گروه کامپیوتر مراجعه و ایمیل دانشگاهی خود و اساتید راهنما و مشاور را دریافت نمایند.

اطلاعیه

فیزیک سنجش از دور
استاد محمد رضا مباشری 
چهارشنبه  #29آبان_ماه  در محل کلاس ۴۰۳ برگزار میگردد
 
#طراحی_صنعتی
#اکنسلی
📚 مبانی هنرهای تجسمی 1
🎓استاد شیدا شاهیده
چهارشنبه #29آبان_ماه برگزار نمی گردد.
#هفته_نهم_آموزشی
#هفته_فرد
 
#معماری
#اطلاعیه
📚 تاسیسات مکانیکی
🎓استاد ایمان بنی هاشمی
دانشجویان گروه معماری از روز دوشنبه #4آذر_ماه در کلاس حضور داشته باشند.
#هفته_نهم_آموزشی
#هفته_فرد
#کامپیوتر
#کنسلی
📚 کارگاه برنامه نویسی
🎓استاد فرشته رازقی
سه شنبه #28آبان_ماه  برگزار نمی گردد.
#هفته_نهم_آموزشی
#هفته_فرد
#کامپیوتر
#جبرانی
📚مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
🎓استاد بهاره مباشری
چهارشنبه #29آبان_ماه ساعت 12-10 برگزارمی گردد.
#هفته_نهم_آموزشی
#هفته_فرد
#علوم_پایه
#کنسلی
📚 ریاضی عمومی 1
🎓استاد ماهره یوسفی مقدم
سه شنبه #28آبان_ماه ساعت 14 و 16 برگزار نمی گردد.
#هفته_نهم_آموزشی
#هفته_فرد
#معماری
#میانترم
📚سازه بتنی
🎓استاد جواد سبزی
⏰دوشنبه #4 آذر_ماه ساعت 14 در محل کلاس 303 برگزار می گردد.
#هفته_نهم_آموزشی
#هفته_فرد
#معارف
#جبرانی
📚تاریخ تحلیلی صدر اسلام ( دوشنبه ها- کد آقایان ها)
🎓استاد علیرضا عبداللهی
⏰پنجشنبه #30 آبان_ماه ساعت 8 در محل کلاس 301 برگزار می گردد.
#هفته_نهم_آموزشی
#هفته_فرد
#معارف
#جبرانی
📚تاریخ تحلیلی صدر اسلام ( دوشنبه ها- کد خانم ها)
🎓استاد علیرضا عبداللهی
⏰پنجشنبه #30 آبان_ماه ساعت 10 در محل کلاس 301 برگزار می گردد.
#هفته_نهم_آموزشی
#هفته_فرد
#کامپیوتر
#جبرانی
📚تحقیق در عملیات
🎓استاد هوبخت عطاران
⏰پنجشنبه #30 آبان_ماه ساعت 12 در محل کلاس 301 برگزار می گردد.
#هفته_نهم_آموزشی
#هفته_فرد
#معارف
#جبرانی
📚 مدیریت تشکیلات کارگاهی
🎓استاد مهدی قاسمی
⏰ پنجشنبه #7آذر_ماه ساعت 14 الی 20 در محل کلاس201 برگزار می گردد.
#هفته_نهم_آموزشی
#هفته_فرد
#معارف
#جبرانی
📚 دانش خانواده( کد دختران)
🎓استاد مهدی مافی نژاد
⏰سه شنبه #28آبان_ماه ساعت 8 در محل کلاس 303 برگزار می گردد.
#هفته_نهم_آموزشی
#هفته_فرد
#تربیت_بدنی
#میانترم
📚روش تحقیق
🎓استاد بصیر حقانی
سه شنبه #28 آبان_ماه  ساعت 14 در محل کلاس 303 برگزار می گردد.
عدم حضور دانشجو در جلسه امتحان به منزله از دست دادن نمره میانترم می باشد.
#هفته_نهم_آموزشی
#هفته_فرد
#مهندسی_پزشکی
#اکنسلی
📚 فناوری اطلاعات
🎓استاد احسان امییری
دوشنبه #27آبان_ماه برگزار نمی گردد.
#هفته_نهم_آموزشی
#هفته_فرد
#عمران
#اکنسلی
📚 بتن 2
🎓استاد امید محمدپرست
دوشنبه #27آبان_ماه ساعت 14 برگزار نمی گردد.
#هفته_نهم_آموزشی
#هفته_فرد
#برق
#اطلاعیه
📚 کارگاه ورق و جوشکاری
🎓استاد حسین زنگویی
⏰از روزهای یکشنبه به شنبه ها ساعت 16-12 تغییر یافت.
#هفته_نهم_آموزشی
#هفته_فرد
 
📣 #معماری
#اطلاعیه
📚 روستا2
🎓استاد احسان حسنی
⏰یکشنبه #26آبان_ماه ساعت 12 برگزار نمی گردد. کلاس از ساعت 14 برگزار می گردد.
#هفته_نهم_آموزشی
#هفته_فرد
📣 #عمومي 
#کنسلی❌
📚 ریاضی جبرانی
🎓استاد عادله ضیائی
⏰یکشنبه #26آبان_ماه ساعت 12 برگزار نمی گردد.
#هفته_نهم_آموزشی
#هفته_فرد
📣 #عمومي #تربیت_بدنی
#کنسلی❌
📚تربیت بدنی 
🎓استاد زهرا مفید
⏰یکشنبه #26آبان_ماه ساعت 10 برگزار نمی گردد.
#هفته_نهم_آموزشی
#هفته_فرد
📣 #عمومي
#کنسلی❌
📚فیزیک عمومی  
🎓استاد نرگس قجری  
⏰یکشنبه #26آبان_ماه  برگزار نمی گردد.
#هفته_نهم_آموزشی
#هفته_فرد
 
📣 #معارف 
#جبرانی✅
📚تفسیر موضوعی قرآن(کد ساعت18)
🎓استاد هادی رجائی پور
⏰ یکشنبه #26آبان_ماه ساعت 14 در محل کلاس 51 برگزار می گردد.
#هفته_نهم_آموزشی
#هفته_فرد
 
 
#اطلاعیه 
❌جابه جایی کلاس یکشنبه #26آبان_ماه 
📣 #عمران
📚متره و برآورد و پروژه  
🎓 استاد محمد هادیان  
⏰یکشنبه #26آبان_ماه ساعت12 در محل کلاس 303 برگزار می گردد .
📣 #کارگاه
📚کارگاه کار و تحصیل در ایتالیا    
⏰یکشنبه #26آبان_ماه ساعت12 در محل کلاس 306 برگزار می گردد .