لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...

اطلاعیه مهم و فوری دانشجویان ورودی جدید 98

اطلاعیه مهم و فوری دانشجویان ورودی جدید 98 :
لطفاً پس از ورود به لینک  و تکمیل پرسشنامه کارنامه سلامت روان از خروجی آن پرینت گرفته و آن را به دفتر مشاوره دانشجویی در طبقه 1+ تحویل نمائید. عدم تحویل آن موجب بروز مشکلاتی در لرائه خدمات آموزشی خواهد شد.