لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...

اطلاعیه انتخاب واحد با تاخیر

💢💢اطلاعیه انتخاب واحد با تاخیر :
 با توجه به موافقت شورای آموزشی،  سایت انتخاب واحد  در روز  پنجشنبه  1398/06/14 از  ساعت 23-10  و شنبه 1398/06/16 از ساعت 23-9 فعال می باشد. 
*دانشجویانی که تا کنون انتخاب واحد ننموده اند حتما در بازه اعلامی نسبت به انتخاب واحد خود اقدام نمایند.
درصورت عدم انتخاب واحد در زمانهای اعلامی، دانشجو در بازه حذف و اضافه به هیچ عنوان قابلیت انتخاب و یا حذف و اضافه نخواهد داشت.
 
🔴🔴 رعایت پیش نیازی و هم نیازی بسیار مهم بوده و‌ در صورت عدم رعایت آن، دروس دارای تخلف شما حذف میگردد.  بنابراین توصیه اکید میگردد نهایت دقت در انتخاب واحد خود را داشته باشید و حتما از استاد راهنمای خود مشورت بگیرید و انتخاب واحد خود را به امضا ایشان برسانید. 
🔹🔹🔹در صورت سنگین شدن سایت در روزهای مشخص شده، انتخاب واحد برای ورودی ها و مقاطع بازه بندی می گردد، لذا جهت اطلاع از اخبار انتخاب واحد حتما کانال موسسه را دنبال کنید.