لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...

صحبت با فارغ التحصیلان آن واحد آموزش عالی و کسب اطلاعات واقعی میدانی

در صورت تمایل به ارتباط و کسب اطلاعات از دانش‌آموختگان موسسه آموزش عالی خاوران می‌توانید اطلاعات زیر را به آیدی  khi1384@ در تلگرام ارسال نمایید، تا امکان ارتباط مستقیم متقاضی با دانش آموخته میسر گردد:
 
1-نام ونام خانوادگی متقاضی 
2-شماره تماس متقاضی
3- ایمیل متقاضی
4- رشته تحصیلی دانش‌آموخته
5-نام و نام خانوادگی دانش‌آموخته (در صورت لزوم)