لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 مدیر گروه
مهندس الیاس مزروعی راد
مدیر گروه
5230690-123
 کارشناس گروه
وحید نجفی
کارشناس گروه
35230690-120
 معرفی گروه الکترونیک و مهندسی پزشکی
 معرفی رشته های تحصیلی