لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 مدیر گروه
دکتر مسعود نیازی ترشیز
مدیر گروه
35230690
 کارشناس گروه
مهندس محمد طاهری
کارشناس گروه
35230690
 معرفی گروه کامپیوتر
گروه كامپيوتر كار خود را با پذيرش دانشجو در مقطع كارداني نرم افزار در بهمن 1384 آغاز كرد. در مهرماه 1385 پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ناپيوسته در رشته نرم افزار كامپيوتر انجام شد و سپس در نيمسال اول 1388 موفق به پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي نا پيوسته سخت افزار شد.
اساتید گروه :
1-مهندس فرناد آهنگری -دانشجوی دکتری -عضو هییت علمی دانشگاه فردوسی
2-دکتر رضا کامل- دکتری- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
3-دکتر مهرداد جلالی-دکتری-عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
4-دکتر حسن راعی-دکتری-عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
5-مهندس حسن شاکری-دانشجوی دکتری-عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
6-دکتر رضا قائمی-دکتری-عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان