لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...

دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی

 مدیر گروه
احسان صیادی
مدیر گروه
35230690-134
 کارشناس گروه
تکتم اسدی
کارشناس گروه
35230690-134
 معرفی گروه مهندسی معماری
 معرفی رشته های تحصیلی
جهت معرفی هر رشته تحصیلی بر روی آن کلیک فرمایید.