لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...

دانشکده مهندسی عمران

 مدیر گروه
دکتر ابراهیم علامتیان
مدیر گروه
35230690-108
 کارشناس گروه
مهندس نازیا عباسی
کارشناس گروه
35230690-108
 معرفی گروه مهندسی عمران
1-دکتر مهدی قاسمی - دانشجوی دکتری مدیریت ساخت دانشگاه تهران
2-دکتر محمدعلی قناد زاده -رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان خراسان رضوی و متخصص روش های آبیاری نوین
3-دکتر جواد علامتیان- دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
4-دکتر محمد سلطانی اصل -دفتر انرزی شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی
5-مهندس مهدی حسین پور اول-مدیر دفتر فنی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
6-دکتر محمدرضا اخوان عبدالهیان -مدیرکل مسکن و شهرسازی استان خراسان رضوی
7-دکتر زهرا صادقی
8-دکتر فرزاد مویدیان
9-دکتر مهران امیری قلعه نو
10-دکتر حمیدرضا عسگری دشت بیاض
11-دکتر میثم پورعباس بیلندی
12-دکتر ندا کفاش