دانشجو محترم، لطفا سرفصل یا چارت موردنظر خود را از لیست زیر انتخاب نمائید:

    گروه عمران:
    کارشناسی ارشد عمران - آب و فاضلاب:
    جدول آرایش ترمی و چارت پیشنهادی
    سرفصل رشته کارشناسی ارشد عمران - آب و فاضلاب

    کارشناسی ارشد عمران - آب و سازه های هیدرولیکی:
    جدول آرایش ترمی و چارت پیشنهادی
    سرفصل رشته کارشناسی ارشد عمران - آب و سازه های هیدرولیکی

    کارشناسی ارشد عمران - سنجش از دور:
    جدول آرایش ترمی و چارت پیشنهادی
    سرفصل رشته کارشناسی ارشد عمران - سنجش از دور

    کارشناسی ارشد عمران - محیط زیست:
    جدول آرایش ترمی و چارت پیشنهادی
    سرفصل رشته کارشناسی ارشد عمران - محیط زیست

    کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت:
    جدول آرایش ترمی و چارت پیشنهادی
    سرفصل رشته کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت

    کارشناسی ارشد عمران - سازه:
    جدول آرایش ترمی و چارت پیشنهادی
    سرفصل رشته کارشناسی ارشد عمران - سازه

    گروه برق:

    کارشناسی ارشد برق - مخابرات:
    جدول آرایش ترمی و چارت پیشنهادی
    جدول آرایش ترمی و چارت پیشنهادی ورودي 94 به بعد
    سرفصل رشته کارشناسی ارشد برق - مخابرات
    لیست دروس کارشناسی ارشد برق - مخابرات

    گروه کامپیوتر:
  
    کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار:
    جدول آرایش ترمی و چارت پیشنهادی
    سرفصل رشته کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

    گروه معماری
   
    کارشناسی ارشد معماری:
    جدول آرایش ترمی و چارت پیشنهادی
    سرفصل رشته کارشناسی ارشد معماری

    کارشناسی ارشد معماری داخلی
    جدول آرایش ترمی و چارت پیشنهادی - نسخه 1 مهر 94
    جدول آرایش ترمی و چارت پیشنهادی - نسخه 4 مهر 94
   
   
    گروه شهرسازی

   کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری:
   جدول آرایش ترمی و چارت پیشنهادی
   سرفصل رشته کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
     

    
  
 
کلیــه حقــوق مطالب ذکر شده به نام موسسه آموزش عالی خـــاوران محفوظ و حق برداشت تنها با ذکر نام و آدرس سایت موسسه مجاز می باشد
                        
  Skip Navigation Links
 
متن موردنظر :
                                                                                                                                                                      
   
                                        لیست کارگاههای آموزشی مصوب لیست دفاع پروژه های طرح نهایی رشته معماری اطلاعیه راه اندازی سامانه انتقال دانشجویان خارج به داخل اطلاعيه مهم در خصوص تاریخ جلسه دفاع از پروپوزال اطلاعيه مربوط به دانشجويان کارشناسی ارشد مخابرات اطلاعیه مهم درس پروژه برای دانشجویان کارشناسی ارشد قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد لیست دفاع پروژه های طرح نهائی اطلاعیه وزارت علوم برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد موضوعات سمینار و پروژه دانشجویان کارشناسی ارشد مخابرات ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به مقاطع بالاتر آئین نامه جدید آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته دسترسی به فرم های موردنیاز دانشجویان کارشناسی ارشد سامانه درخواست انتقالی و میهمانی دانشجویان لیست پایان نامه های دانشجویان فارغ التحصیل