لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...

رویداد های علمی ، پژوهشی ، فرهنگی و...

برنامه های آینده
زمان برگزاری :1398/09/23

آغاز به کار چهاردهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی

ارسال مقاله برای چهاردهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی آغاز شد.

رخدادهای یک ماه گذشته
زمان برگزار شده :1398/07/28

کانون های دانشجویی

نشست صمیمانه معاونت فرهنگی ـ دانشجویی با اعضای کانون ها

رخدادهای یک ماه گذشته
زمان برگزار شده :1398/07/20

بازدید از پروژه های شهرداری ثامن مشهد

:بازدید از پروژه های شهرداری ثامن مشهد با حضور دکتر مشرقی و دکتر میرشفیع معاون پژوهشی شهرداری

رخدادهای یک ماه گذشته
زمان برگزار شده :1398/07/15

معرفی اساتید گروه معماری و شهرسازی

معرفی اساتید گروه معماری و شهرسازی موسسه اموزش عالی خاوران

رخدادهای یک ماه گذشته
زمان برگزار شده :1398/07/15

چرا خاوران؟

چرا دانشگاه خاوران را برای ادامه تحصیل خود انتخاب کنیم؟

رخدادهای یک ماه گذشته
زمان برگزار شده :1398/07/15

معرفی رشته

معرفی رشته های موسسه آموزش عالی خاوران

رخدادهای یک ماه گذشته
زمان برگزار شده :1398/07/14

بازدید علمی دانشجویان کارشناسی معماری خاوران

بازدید علمی دانشجویان کارشناسی معماری خاوران از هتل در حال ساخت حیات ماندگار مشهد

آخـرین اخـبار مـوسسه

هـمـایـش هـا و کنفـرانـس هـا